Presentation av NNVKs ledningsgrupp

 Ledningsgrupp och referensgrupp

Ledningsgruppen och referensgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: 

Birger Skoglund, Roger Larsson, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Lennart Åsberg, Rosie Åsberg, Britt & Börje Claesson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Curt Johansson, Jan Zetterlund, och Per-Åke Eliasson.

Röster om nätverket:

Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala: 
”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal för strategi och klartecken.” 

Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby: 
” Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.” 

Birger Skoglund, evangelist, Örebro: 
”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med och inspirerar och lär Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.” 

Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult och ledare för Kanal 10: 
”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.” 

Curt Johansson, direktor Trosgnistan: 
”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum för gemenskap, samtal och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet att kunna hjälpa, uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.” 

Jan Zetterlund, pastor Betelkyrkan, Rosvik: 
”Genom nätverket kommer vi att få se ledare med olika gåvor och tjänster stå tillsammans och tjäna Herren. Vi betonar styrkan i att stå enade genom att vi är olika i tjänst och funktion.” 

Lennart och Rosie Åsberg, Kanal 10: 
”NNVK handlar om att bjuda på såväl positiva som negativa erfarenheter så att de yngre kan dra lärdom för att inte göra om eventuella misstag. Vi vill ta väckelsebudskapet på allvar.” 

Sven Nilsson, seniorpastor, Kristet Center,Örebro: 
”Det handlar om att lyfta fram det som har varit centralt för väckelsekristendom med betoning på korset, den helige Ande, sann omvändelse, enhet kring Bibeln som Guds Ord och kärleken till varandra.” 

Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken: 
”Nätverket skall ge samhörighet och uppmuntran till de ledare som vill stärka och värna om den karismatiska väckelsekristendomen. Äldre och yngre ledare får en mötesplats där man både betjänar och låter sig betjänas genom Ordet och förbönen. Ledare kommer att bli utrustade, ta emot helande och få möjlighet att dela erfarenheter från sin vandring med Gud.” 

Gunnar Bergling, pastor Församlingen Arken: 
Många kristna ledare har betalat ett högt pris för att få gensvara och kunna leva ut en karismatisk väckelsekristendom genom sin kallelse. Det känns oerhört viktigt att ge detta vidare till andra, inte minst till en kommande generation. Den samlade erfarenheten och kunskapen hos tjänsterna i ledningsgruppen representerar ett djupt och vitt spektrum av olika sidor av de tjänster och verksamheter som finns i den bibliska väckelseförsamlingen. Jag tror att de kommer att väcka och stärka den karismatiska väckelsekristendomen i vårt land just genom att dela med sig som huvudledare i församlingar med olika bakgrund och från olika sammanhang.