Andligt arv i praktiken

Vi befinner oss i ett samhälle och i en kultur som ofta är utan rötter. Ungsdomskulturen vill hålla sig för sig själv och vill gärna inte veta av äldre generationer eller deras tänkesätt och kultur.

I ett profetiskt ord i Mal.4: säger bibelordet att när Herrens budbärare kommer ska han vända fädernas hjärtan till barnen och barnens till fäderna.

Se, jag skall sända till er profeten Elia, 

innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 

Han skall vända fädernas hjärtan till barnen 

och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår 

landet med tillspillogivning.

Mal.4:5-6

Det är viktigt att förstå att Herren verkar från en generation till en annan. Det behöver finnas ett givande, ett mottagande och ett överlämnade om det som Herren önskar plantera ska fungera.

NNVK är en plats där denna arvstanke inte endast är en teori utan en praktisk verklighet. Unga och äldre möts i undervisningen och samtalet kring vad Jesus vill göra i Sverige idag. De olika talarna delar med sig på ett mycket personligt sätt av sitt liv med Gud. Vi får inblick både i deras personliga relation, men också deras vandring i tjänst. Ofta samlas man även i samtalsgrupper för att utbyta tankar och ställa frågor.